Klauskite Svetainės medis  Miško Centras
Apie mus |Kontaktai |Klauskite |Mūsų straipsniai spaudoje |DUK
Svetainės medis

zurnalas miskai

misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras
Mūsų straipsniai spaudoje
Miško Centras
Miškotvarkos projektas – ūkininkavimo planas dvidešimčiai metų

Irmantas Banevičius
Panevėžio rajono savaitraštis "Tėvynė"

Trumpai aptarę Europos Sąjungos paramą miškų ūkiui, grįžkime prie ūkininkavimo ir aptarkime kam reikalingas individualus miškotvarkos projektas.
Jeigu norite išsikirsti daugiau medienos savoms reikmėms, o ypač, jeigu ją galvojate parduoti, tuomet kirtimų planavimą trumpam atidėkit, o pradėkite nuo savo miško įvertinimo, tai yra sužinokite ir įvertinkite kokie jūsų miške augančių medynų amžiai, tankumai, kiti rodikliai, nes nuo to tiesiogiai priklauso kokie kirtimai jūsų miške reikalingi ir leidžiami. Jeigu jūsų miške yra brandžių medynų, tuomet gali būti numatyti tų medynų ar jų dalies plyni arba neplyni kirtimai.

Medynų amžius nustatomas specialiu įrankiu – amžiaus grąžtu, kurio pagalba skersai augančio medžio stiebo iki pat šerdies išgręžiamas gręžinys ir ištraukiamas 3-4 mm skersmens medžio cilindriukas ant kurio matomos medžio rievės, kurios skaičiuojamos.

Lietuvos miškų medynų minimalūs pagrindinių kirtimų amžiai
Vyraujančios medžių rūšys IV grupės
miškai
III grupės
miškai
Gamtinės brandos
(pagrindinių - atkuriamųjų kirtimų
 II grupės miškuose) amžiai
 
Pušis, maumedis, uosis, klevas, guoba 101 111 170
Eglė 71 81 120
Ąžuolas 121 141 200
Beržas, liepa, juodalksnis, skroblas 61 61 90
Drebulė, tuopa 41 41 60
Baltalksnis, blindė, gluosnis 31 31 50


Šioje lentelėje IV grupės miškai – tai ūkiniai miškai, kuriems nėra taikomi jokie papildomi apribojimai. Šių miškų Lietuvoje yra didžioji dalis. III grupės – kaip taisyklė apsauginiai miškai, kuriuose taikomi papildomi apribojimai formuojant pagrindinių kirtimų biržes, projektuojant kitas ūkines priemones, padidintas spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynų brandos amžius. II grupės miškuose – dažniausiai įvairiuose draustiniuose ar rekreacinėse zonose plyni kirtimai yra draudžiami, o miškas gali būti kertamas tik rinktinais kirtimais. Dar Lietuvoje yra ir I grupės miškai. Tai gamtiniai rezervatai, kuriuose draudžiama betkokia ūkinė veikla ir netgi lankymasis juose yra ribojamas.
Tam, kad galėtumėte kirsti tokius brandžius medynus (pagrindinius kirtimus) reikia paruošti miško valdos miškotvarkos projektą, kurame bus įvertintas (įtaksuotas) jūsu miškas, išdalinant jį taksaciniais sklypais, suformuotos biržės – miško plotai, skirti plyniems ir atrankiniams kirtimams, numatytas būsimų kirtaviečių atkūrimo būdas, kitos privalomos ar rekomenduotinos ūkinės priemonės. Individualius miškotvarkos projektus gali rengti ne visi miškininkai, o tik tie, kurie turi galiojantį kvalifikacinį miškotvarkos projektų autoriaus atestatą. Miškotvarkos projektas rengiamas įvertinant mišką vietoje. Tam reikalingos aiškios miško valdos ribos. Po to atliekami projektavimo darbai biure. Parengtas projektas derinamas, tvirtinamas ir registruojamas įvairiose tarnybose. Projekto galiojimas – 20 metų, jei miško plotas iki 10 ha, o jei didesnis – 10 metų. Tokių projektų kainos paprastai būna 500 – 1000 litų ar net kiek daugiau, priklausomai nuo miško ploto. Miškotvarkos projektas rengiamas apie mėnesį laiko.
Parengus miškotvarkos projektą dar reikės atrėžti biržes – projekte numatytus kirtimo plotus atmatuoti ir atriboti natūroje miške, atžymėti kertamus medžius rinktiniuose kirtimuose, paruošti biržių atrėžimo dokumentus ir pagal juos gauti leidimus miškui kirsti. Leidimus nemokamai pagal pateiktą medžiagą miško savininkams išduoda regijonų aplinkos apsaugos agentūrų specialistai Panevėžyje – Žvaigždžių gatvėje 7, bet biržių atrėžimas ir dokumentų paruošimas, matyt, kainuos papildomai, mat čia vargiai ar išsiversite be miškininko pagalbos.
Žiema šiemet snego nepagailėjo. Po mišką klampoti, o ir iki jo privažiuoti begalo sunku, bet pasidžiaukime tikra žiema, kuri, panašu, dar greit nepasitrauks, ir leis visiems užbaigti suplanuotus žiemos darbus. Todėl, manau, dar nevėlu projektuoti ir planuoti kirtimus, o jei baugina projektavimo procedūros ar kainos, tai kitą kartą aptarsime kokius kirtimus galima kirsti be projekto ar net be leidimo miškui kirsti.
 

back   Atgal
 

 

www.miskocentras.lt

 

© Miško savininkų konsultacijų centras

Interneto svetainių kūrimas E-solution, Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo