Klauskite Svetainės medis  Miško Centras
Apie mus |Kontaktai |Klauskite |Mūsų straipsniai spaudoje |DUK
Svetainės medis

zurnalas miskai

misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras
Mūsų straipsniai spaudoje
Miško Centras
Ką galime nuveikti miške, pasinaudojant parama

Irmantas Banevičius
Panevėžio rajono savaitraštis "Tėvynė"

Praeitame „Tėvynės“ numeryje panagrinėjome ES paramą įveisiant mišką, bet Europa miškininkavimą privačiuose miškuose remia ir kitose srityse. Europos Sąjunga pagal 2007-2014 metų kaimo plėtros programos 1 ir 2 kryptis remia net aštuonias veiklas, susijusias su privačiais miškais. Šiandien trumpai pakalbėkim apie visas, tame tarpe ir mažiau populiarias paramos sritis, ką galima nuveikti miške, pasinaudojant parama.

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“
7 priemonė - miškų ekonominės vertės didinimas. Pagal šią priemonę miško savininkai gali gauti paramą mažos vertės jaunuolynų iki 20 metų pertvarkymui arba jų ugdymui, o taip pat paramą miško kirtimo, ištraukimo technikai, biokuro gamybos technikai įsigyti. Paramos dydis 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, o jaunuolynų pertvarkymui ir ugdymui ūkininkauti nepalankiose ir Natūra 2000 teritorijose – 60 procentų. Mastykim paprastai – jeigu jau atėjo laikas ugdyti jūsų jaunuolynus, kodėlgi neatgauti pusės tam išleistų pinigų? Jei ugdymo kirtimų turite nedaug, kažin ar verta prašyti paramos dėl daugėlio papildomų dokumentų tvarkymo ir įsipareigojimų, bet, jei šių kirtimų 2 – 3 ar daugiau hektarų, tada mastykit.
8 priemonė - žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra. Šia priemone remiamas miško valdų infrastruktūros gerinimas įrengiant ar rekonstruojant žvyruotus kelius miškuose, o taip pat miško sausinimo sistemų renovavimas ar įrengimas miškuose, nepriklausančiuose Natūra 2000 teritorijoms. Paramos dydis – 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Ši priemonė, manau, nėra populiari privačių miškų savininkų tarpe, nes kelių ir sausinimo sistemų remonto darbai yra brangūs, net ir gaunant 60 procentų paramą.

2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
2 priemonė – mūsų praeitame „Tėvynės“ numeryje jau aptartas pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Mokama nustatyto dydžio parama hektarui įveisiamo miško, taip pat penkis metus įveisto miško priežiūrai. Paramos dydis priklauso nuo įveisiamo miško sudėties. 15 metų po įveisimo mokama kompensacija už prarastas pajamas iš žemės ūkio veiklos toje vietoje. Kompensacijos dydis skiriasi ūkininkams ir kitiems įveisiamo miško savininkams. Parama neskiriama Natūra 2000 teritorijose.
3 priemonė - pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Parama tokia pat, kaip ir įveisiant mišką žemės ūkio paskirties žemėse, bet nemokama kompensacija už prarastas pajamas iš žemės ūkio veiklos, o ne žemės ūkio paskirties žemėje neremiama ir pasodinto miško priežiūra. Ši parama taip pat neskiriama Natūra 2000 teritorijose.
4 priemonė - miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas. Šia priemone remiamas sticinių nelaimių (ligų, gaisrų, vėjovartų) pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės.Paramos dydis 80 procentų patirtų tinkamų išlaidų. Tai labai naudinga priemonė, žinant kiek per pastaruosius metus nuo šaknų ligų išdžiūvo ir buvo plynai iškirsta uosynų ir ąžuolynų, kuriuos reikia atkurti. Pagal šią priemonę kompensuojamos išlaidos už miško atkūrimo projekto paruošimą, miško valymą, dirvos ruošimą, sodmenų įsigyjimą, sodinimo darbus, sodmenų apsaugą, priešgaisrinių juostų įrengimą. Visa tai tikrai nemažai kainuos, ypač jei norėsit kokybiškai atsodinti ir apsaugoti nuo žvėrių ąžuoliukus, ar kitus kietuosius lapuočius.
5 priemonė - pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Tai plati paramos sritis, remianti aplinkosauginių priemonių įgyvendimimą apsauginiuose miškuose, o taip pat viešo naudojimo rekreacinės infrastruktūros – stovyklaviečių, poilsiaviečių, rekreacinių takų, laiptų, pavėsinių, suoliukų ir kitų įrenginių statymas ir gerinimas kituose, tame tarpe ir privačiuose miškuose. Paramos dydis – 90 procentų išlaidų.
6 priemonė - miškų aplinkosaugos išmokos. Tai 586,97 Lt/ha kasmetinių išmokų už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse (KMB), arba 293,48 Lt/ha kasmetinių išmokų už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų III ar IV grupės miškuose. Paramos mokėjimo trukmė iki 7 metų. Priminsiu, kad didžioji dalis miškų priklauso IV ir III grupei.
8 priemonė - Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose). Šios išmokos mokamos Natura 2000 teritorijose esančių miškų savininkams, besilaikantiems papildomų ūkininkavimo apribojimų.

Šį straipsnelį parengiau remdamasis Nacionalinės mokėjimo agentūros tinklapyje www.nma.lt skelbiamomis kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo taisyklėmis.
 

back   Atgal
 

 

www.miskocentras.lt

 

© Miško savininkų konsultacijų centras

Interneto svetainių kūrimas E-solution, Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo