Klauskite Svetainės medis  Miško Centras
Apie mus |Kontaktai |Klauskite |Mūsų straipsniai spaudoje |DUK
Svetainės medis

zurnalas miskai

misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras
Mūsų straipsniai spaudoje
Miško Centras
Ką galima kirsti savo miške, neturint miškotvarkos projekto (2)

Irmantas Banevičius
Panevėžio rajono savaitraštis "Tėvynė"

Praeitame numeryje aptarėme kirtimus, kuriems nereikia ne tik miškotvarkos projekto, bet net ir leidimo miškui kirsti, o dabar trumpai apie tuos kirtimus, kuriuos galima vykdyti be miškotvarkos projekto, bet gavus iš regijonų aplinkos apsaugos departamentų leidimus miškui kirsti.

Kaip jau minėjau anksčiau, neturint individualaus miškotvarkos projekto neleidžiami pagrindiniai – brandžių medžių ar medynų kirtimai, išskyrus kai kuriuos atvejus. Tai visų pirma brandžių arba pribręstančių medynų kirtimas savo poreikiams iki 20 kubinių metrų, arba, kai yra parengtas ir suderintas statinių statybos projektas, tai ir daugiau – tiek, kiek numatyta tame projekte. Toks medienos išsikirtimas gali būti vykdomas atrenkant ir išsikertant reikalingą kiekį medžių atrankiniais kirtimais, arba iškertant iki 0,5 ha ploto plyno kirtimo biržę. Prašymą šiems kirtimams kartu su suderintu projektu reikia pateikti regijonų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnams. Kirtimas saviems poreikiams iki 20 kubinių metrų neturint statybos projekto leidžiamas veną kartą per 5 metus.
Be miškotvarkos projekto taip pat leidžiami rinktini sanitariniai kirtimai, kuriais kertami stipriai pažeisti ir džiūstantys medžiai, o jei tokiais rinktinais kirtimais viso medyno būklės pagerinti neįmanoma ir iškirtus džiūstančius medžius liks retmės, tuomet leidžiami plyni sanitariniai kirtimai. Plynųjų sanitarinių kirtimų plotai neribojami. Primenu, kad tokiems plyniems kirtimams atkurti yra teikiama Europos parama.
Visus jaunų medynų virš 20 metų ugdymo kirtimus taip pat leidžiama kirsti be individualaus miškotvarkos projekto. Šiais retinimo ir einamaisiais kirtimais siekiama sureguliuoti augančio medyno sudėtį ir tankumą. Kirtimui atrenkami prasčiausi, pažeisti, ar šiaip silpniausi, nepageidautinos rūšies, o taip pat ir ypatingai smarkiai besišakojantys medžiai, visų pirma baltalksniai, blindės, drebulės. Tokiu būdu sudaromos laisvos erdvės likusiems vertingesniems medžiams toliau augti ir vystytis. Retinimo ir einamieji kirtimai atliekami tik tankiuose vienarūšiuose medynuose, arba kiek retesniuose medynuose, kuriuose minkštieji lapuočiai praaugo ir stelbia kietųjų lapuočių ar spygliuočių medžius. Ypač pavojingi spygliuočių medyne spygliuočius gerokai ūgiu aplenkę beržai. Jie vėjo siūbuojami nučaižo eglių ir pušų viršūnes ir spygliuočių augimas sulėtėja, toje vietoje išsikreivina stiebas. Retinant jauną medyną nereikia persistengti – nepalikti retmių, kartais nekirsti kad ir baltalksnio, jei toje vietije neliks jokio medelio. Ypač tankius spygliuočių medynus retinti reikia per du kartus padarant penkių metų pertrauką tam, kad staigiai išretintas medynas negautų šviesos šoko ir neišdžiūtų, arba jo neišlaužytų vėjas.
Tai ir visi kirtimai, kuriuos galite atlikti, neturėdami miškotvarkos projekto. Jei pastebėjote, šį kartą aptarti kirtimai susiję su kokybiniu kertamų medžių atrinkimu, medyno įvertinimu, biržių atribojimu, plynų kirtimų atveju ir, kaip jau minėjau su leidimų miškui kirsti išrašymu. Leidimai, kaip taisyklė, išrašomi remiantis biržių atrėžimo dokumentais, todėl ruošdamiesi visiems šiandien aptartiems kirtimams matyt kad neišsiversite be profesionalaus miškininko pagalbos. Na, o kol dar sniegas nenutirpo ir neužgriuvo miškasodžio darbai, ateinančiuose numeriuose plačiau pakalbėsime apie Europos Sąjungos paramą miškininkystės sektoriui. Konkrečiai apie paramą pritaikant mišką poilsiui, rekreacijai ir paramą atkuriant gamtos nuniokotus medynus. Juk tiek daug kalbama, kad parama nepakankamai įsisavinima.
 

back   Atgal
 

 

www.miskocentras.lt

 

© Miško savininkų konsultacijų centras

Interneto svetainių kūrimas E-solution, Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo