Klauskite Svetainės medis  Miško Centras
Apie mus |Kontaktai |Klauskite |Mūsų straipsniai spaudoje |DUK
Svetainės medis

zurnalas miskai

misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras
Mūsų straipsniai spaudoje
Miško Centras
Europa remia privačių miškų poilsinių (rekreacinių) ir gamtosauginių funkcijų gerinimą

Irmantas Banevičius
Panevėžio rajono savaitraštis "Tėvynė"

Viename rubrikos straipsnelyje jau minėjau apie paramą pelno nesiekiančioms investicijoms miškuose. Tai gamtosauginių priemonių biologinei įvairovei atkurti ir išsaugoti įgyvendinimas ir rekreacijai skirtų priemonių įgyvendinimas. Plačiau apie paramą gamtosauginėms priemonėms neapsistosiu, nes miško sąvininkams neabejotinai aiškesnė, prieinamesnė ir naudingesnė antroji šios paramos dalis - rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas.
 

. Ši priemonė kompensuoja iki 90% visų tinkamų išlaidų, padarytų projektuojant, statant, rekonstruojant poilsinės- rekreacinės paskirties statinius ar įrenginius, pritaikant mišką rekreacijai. Štai konkrečios finansavimui tinkamos išlaidų kategorijos:
 pamiškių formavimas;
 kraštovaizdžio formavimo kirtimai medynuose;
 miškuose esančių pievų ir pelkių buveinių išvalymas nuo sumedėjusios menkavertės augalijos;
 iki 300 m2 ploto kūdrų įrengimas (ne daugiau kaip 1 vnt./ha) ir atnaujinimas.
Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros, stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimas ir gerinimas (investicijos turi būti numatytos miškotvarkos projekte):
 rekreaciniai (pažintiniai) takai;
 lieptai;
 laipteliai;
 apžvalgos aikštelės;
 mediniai atrakcionai;
 pavėsinės;
 suolai;
 stalai;
 laužavietės;
 šiukšlių dėžės ir (arba) konteineriai;
 lauko tualetai;
 užtvarai;
 informaciniai stendai;
 stacionarūs žemėlapiai;
 rodyklės;
 ženklai;
 skulptūros;
 transporto priemonių parkavimo vietos (su žvyro danga);
 persirengimo kabinos;
 rekreacinių ir gamtosaugos objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai;
 miškotvarkos projekto ir kitų šiai veiklos sričiai įgyvendinti reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimas (iki 10 proc. visų kitų tinkamų finansuoti išlaidų).
Didžiausia vieno projekto pramos suma - 345 280 Lt. Svarbiausia sąlyga – visi šie įrenginiai privalo būti viešo naudojimo, kas , matyt, atbaidys daugelį savininkų, nenorinčių, kad jų miške lankytųsi, o reiškia ir šiukšlintų daugiau žmonių. Bet aš mąstau visiškai kitaip. Gerai apžiūrėkim savo miškus, o ypač priemiestinius, kur dažniau lankosi poilsiautojai, iškylautojai, grybautojai. Berčiūnų, Gegužinės, Paliūniškio ar Vaivadų pašonėje esančiuose miškeliuose nekartą teko matyti šiukšlių kalnus, nekartą su aplinkosaugininkais teko ieškoti tų šiukšlių savininkų, prisidėti prie šiukšlių likvidavimo. Dabar atsiranda galimybė tokius miškelius ne tik sutvarkyti, bet ir įrengti juose poilsiavietes su laužavietėm, šiukšlių dėžėm ir lauko tualetais. Tokiose vietose paprastai lankytojai būna atsakingesni, nes jaučia, kad ši teritorija yra prižiūrima, ji nėra „niekieno“. O jei poilsiavietė patiks, norės čia atvažiuoti ir kitą kartą. Visa situacija dar geresnė, jei jūs gyvenate šalia savo miško.
Taigi, mieli miškų savininkai, linkiu jums pasiryžimo, išmonės ir fantazijos kuriant savo poilsiavietę, o kitame numeryje aptarsime kitą prieinamą ir naudingą priemonę - paramą atkuriant žuvusius medynus.
 

back   Atgal
 

 

www.miskocentras.lt

 

© Miško savininkų konsultacijų centras

Interneto svetainių kūrimas E-solution, Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo